Poster taggade försäkringskassan

KomAn-projektet, miljoner till de sjuka om de förblir sjuka

Jag kom i kontakt med arbetsförmedlingens KomAn-projekt i Haninge för en tid sedan då en person i min närhet, som under en lång tid lidit av psykisk ohälsa fått en möjlighet att vara med. Projektet syftar till att få ut personer med olika sorters psykiska nedsättningar i arbetslivet, bland annat genom “supported employment”.

Tanken är god – du har varit sjukskriven så länge att du inte längre har någon kontakt med arbetsmarknaden och dessutom är du inte riktigt i fas med tillvaron så din förmåga att sköta ett jobb är klart begränsad. I stället för att tränas någonstans i förhoppning att komma ut på en arbetsplats, så får du i stället komma ut på arbetsplatsen direkt som praktikant och får jobba dig in i tillvaron med lönebidrag. Arbetsgivaren slipper lönekostnaden under en tid och får bidrag till densamma under ytterligare en lite längre period. Den sjuka får betalt från A-kassan eller försäkringskassan. (Eller som det visade sig, ingen av dem. Men tanken var god)

KomAn, lova att inte bli för frisk nu!

, ,

2 Kommentarer